Wydarzenia

REGULAMIN KONKURSU - "MEGA KONKURS" - organizowanym przez fanpage PRZYSTANEK STAWY na Facebook:

Regulamin konkursu

"MEGA KONKURS" PRZYSTANEK STAWY Piotr Bałata ul. Borek 67 39-410 Grębów

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma PRZYSTANEK STAWY Piotr Bałata z siedzibą w ul. Borek 67 39-410 Grębów , NIP: 8671009050
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
 4. Serwis www.facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.
 5. Warunki uczestnictwa : W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, które będą w stanie odebrać nagrodę w terminie do 24h po ogłoszeniu wyników, organizator konkursu nie wysyła nagrody do laureata.
 6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie fanpage’a "PRZYSTANEK STAWY".
 7. Konkurs trwa od 3.04.2022r do 16.04.2022r godz 23.59.
 8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: Wyniki zostaną ogłoszone do 3 dni po zakończeniu konkursu za pośrednictwem fanpage'a PRZYSTANEK STAWY
 9. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/przystanekstawy/.
 10. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu w komentarzu pod tym postem najlepsze zdjęcie z pobytu na łowisku wędkarskim Przystanek Stawy.
 11. Każdy uczestnik może zamieścić tylko jedno zdjęcie konkursowe.
 12. W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca.
 13. Najciekawsza, najlepsza, najzabawniejsza praca konkursowa zostanie wybrana przez użytkowników facebooka.
 14. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook .
 15. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
 16. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.
 17. Nagrodą w konkursie jest zasiadka dobowa ( lub wymiana na zasiadkę całodniową, do ustalenia z laureatem), na łowisku Przystanek Stawy + zestaw (czapkę z daszkiem Feeder Bait, smycz firmowa Przystanku Stawy, Match Pro top ready pellet 2mm halibut select, zanęta Pan Ryba odjazdowa 909 dark, zanęta MCKARP - karp/wanilia, MCKARP wafters Orzechowe pinki mix, FEEDER BAIT Zalewa EPIDEMIA, Drennan method boiles 5mix colours 8mm ).
 1. Zwycięzca konkursu ma 24 godziny na zgłoszenie się do Przystanek Stawy ul. Borek 67 39-410 Grębów w celu odebrania nagrody po ogłoszeniu wyników.
 2. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 22.04.2022r po tym czasie Nagroda traci ważność.
 3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 6. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: lowisko@przystanek-stawy.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku – MEGA KONKURS PRZYSTANEK STAWY).
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.
 4. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest (PRZYSTANEK STAWY Piotr Bałata ul. Borek 67 39-410 Grębów ).
 5. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: (lowisko@przystanek-stawy.pl).
 6. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”).
 7. Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku PRZYSTANEK STAWY.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. Postanowienia końcowe
 9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 10. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 11. . Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage PRZYSTANEK STAWY.
 12. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego konkursu.
Categories:
 • Przystanek Stawy

  Przystanek Stawy

  Niedługo dodamy więcej zdjęć naszego łowiska

  Zobacz więcej